Septiku ja biopuhasti paigaldus

Mis on septik?
Septik on maa-alune mahuti, mis kogub ja puhastab reovett anaeroobselt lagunemise toimel enne selle pinnasse imendumist. See on ideaalne lahendus kinnistutele, mis ei ole ühendatud tsentraalse kanalisatsioonivõrguga.

Mis on septik?

Septik on maa-alune mahuti, mis kogub ja puhastab reovett anaeroobselt lagunemise toimel enne selle pinnasse imendumist. See on ideaalne lahendus kinnistutele, mis ei ole ühendatud tsentraalse kanalisatsioonivõrguga.

Mis on biopuhasti?

Võrreldes septikuga on biopuhasti nagu isiklik reoveepuhastusjaam – mikroorganismid, mis lagundavad reovees olevad orgaanilised ained, puhastavad heitvee. Mikroorganismidele loob biopuhastis sobivad elutingimused reovee õhustamine. Selle tagajärjel lagundatakse väga suur osa orgaanilisest ainest veeks ja süsihappegaasiks. Biopuhasti paigaldatakse kohtades, kus on põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata.

Miks valida septik?

 • Autonoomne: Kui pole võimalik liituda tsentraalse ühiskanalisatsiooniga ning puudub ka ühisveevärk, siis tähendab see seda, et peab ise oma puurkaevust vee majja toimetama ning vastutama ise ka oma reovee kohtkäitluse eest.
 • Keskkonnahoidlikkus: Septikud puhastavad reovett looduslikul viisil, kaitstes ja säästes keskkonda.
 • Säästlikkus: Septiku hooldus on lihtne ja taskukohane.
 • Pikaajaline: Septikud on vastupidavad ja kestavad aastaid.

Kuidas me paigaldame septiku?

 • Konsultatsioon: Kohtume teiega, et hinnata teie vajadusi ja kinnistu eripärasid.
 • Septiku valik: Aitame teil valida sobivaima suuruse ja tüüpi septiku.
 • Projekteerimine: Vajadusel koostame septiku paigalduse projekti
 • Paigaldus: Septiku paigaldus koosneb neljast suuremast etapist.
 • Kaeviku kaevamine. Alustuseks tuleb kaevata! Arvesta, et ankurdusplokkidele peab mahuti külgedel ruumi jääma.
 • Ankurdamine. Kui pinnas on pehme, tuleb septik ankurdada. Tõmba kinnituslindid üle septiku ning paigalda ankurdusplokid mahuti kõrvale.
 • Kaeviku täitmine. Täida septiku ümbrus pinnasega ja ühenda kanalisatsioonitoru ühenduskohaga.
 • Imbväljaku rajamine. Imbväljaku rajamiseks on tarvis kaevata süvend ja katta see killustikuga. Seejärel saab torud ühendada ning paigaldatakse geotekstiil ning tehakse tagasitäide.

Kui pikk on septiku eluiga?

Septiku eluiga sõltub materjalist, hooldusest ja kasutuskoormusest. Kvaliteetne septik kestab õige hoolduse korral kuni 50 aastat.

Kas septiku paigaldamine on parim lahendus?

Septiku paigaldamine on parim lahendus kinnistutele, mis ei ole ühendatud tsentraalse kanalisatsioonivõrguga. Võrreldes kanalisatsiooniga on septikud autonoomsemad, keskkonnahoidlikumad ja hoolduskulud on madalamad.

Meie pakutavad septiku paigalduse teenused:

 • Konsultatsioon ja nõustamine: Aitame teil valida teie vajadustele ja eelarvele sobivaima septiku lahenduse.
 • Septikute müük: Pakume laia valikut kvaliteetseid septike erinevate suuruste ja materjalidega.
 • Paigaldus: Paigaldame septiku professionaalselt ja vastavalt standarditele.
 • Garantii: Pakume garantiid kõikidele septiku paigaldusele ja materjalidele.

20 KKK

 • Mis on septik ja milleks seda kasutatakse? Septik on maa-alune mahuti, mis kogub ja puhastab reovett enne selle pinnasse imendumist. See on ideaalne lahendus kinnistutele, millel puudub ühendus tsentraalse kanalisatsioonivõrguga.
 • Kas septik sobib igasugusele kinnistule? Septik sobib suurepäraselt eramutele, suvilatele ja teistele hoonetele, mis ei ole ühendatud kanalisatsiooniga. Septik ei pruugi sobida väga väikeste kinnistute jaoks, kus on piiratud ruum immutusvälja rajamiseks ning kohtadesse kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud.
 • Kui pikk on septiku eluiga? Kvaliteetne septik kestab õige hoolduse korral kuni 50 aastat. Septiku eluiga mõjutavad materjal, hooldus ja kasutuskoormus.
 • Kui sageli tuleb septikut tühjendada? Tühjendusaeg sõltub septiku suurusest, kasutusintensiivsusest ja reovee kogusest. Tavaliselt on soovitatav septikut tühjendada kord aastas.
 • Septiku valik ja paigaldus
 • pinnase liik
 • septiku ja imbvälja suurus
 • vahemaa krundi piiri, tee, veekogu ja kaevuni

Septiku paigaldus – olulised vahemaad:

 • kaugus hooneni vähemalt 5 m
 • kaugus teeni, krundi piirini või kraavini vähemalt 5 m
 • kaugus veekoguni vähemalt 30 m
 • kaugus salvkaevust 60 m

Paigaldamise käigus tuleb meeles pidada, et aega ajalt tuleb ette võtta ka septiku tühjendamine, mis tähendab, et sellele peab suurema autoga ligi pääsema. Sealjuures peab paakauto teekond olema selline, et see ei peaks septikust üle sõitma. Seetõttu tuleb septiku paigalduskoht hoolega läbi mõelda.

Imbsüsteemi ja septiku paigaldus on mõistlik tellida ettevõttelt, mis on kvalifitseeritud seda tüüpi süsteeme paigaldama. 

 • Kuidas valida sobivat septikut? Sobiva septiku valik sõltub mitmest tegurist: kinnistu suurus, elavate inimeste arv, reovee kogus ja pinnase sobivus imbväljaku rajamiseks.
 • Kas septiku ja biopuhasti paigaldamiseks on vaja luba? Jah, septiku paigalduseks on vaja kohalikult omavalitsuselt ehitusluba. Aitame teil vajalikud load ja projektid koostada.
 • Kui kaua aega võtab septiku paigaldamine? Paigalduse aeg sõltub septiku suurusest, pinnase tingimustest ja töö keerukusest. Tavaliselt kulub septiku paigaldamiseks 1-2 päeva.
 • Kuidas septikut hooldada? Septiku hooldus on lihtne. Telli regulaarselt tühjendust ja kontrollige aeg-ajalt septiku ja immutusvälja seisukorda. Lisaks vältige raskesti lagunevate jäätmete sattumist septikusse.

Mida peaksin septiku paigaldamise ajal silmas pidama?

Septiku kaitsekaugus põhjaveest on 1,2 meetrit. See tähendab, et kõrgeim põhjavee tase peab olema reovee immutuskihist ehk imbtorude all olevast kruusa- või killustikukihist nii palju sügavamal. See tagab, et saasteained ei satu põhjavette ning reovee järelpuhastus toimub aeroobses keskkonnas. 

Põhjavee taseme määramiseks tuleb pinnasepuuriga puurida u 2,5 m sügavune kontrollkaev ning järgmisel päeval kontrollida, kas kaevus on vett. Kui on, siis on tegemist põhjaveega ning selle sügavus maapinnast tuleb mõõdulindiga mõõta. Kui imbsüsteem paikneb ebatasasel maastikul, peab see asetsema kõrgendiku tipus või selle nõlval, sest seal on põhjavesi sügavamal.

Septik ei tohi liiga sügaval paikneda. Mõistlik sügavus on umbes 0,5 m maapinnast allpool ning toru, mis paikneb hoone ja septiku vahel, peab olema kaldega 1-2%. Imbtorud peavad maapinnast allpool olema 0,6-0,8 meetrit.

Kas tekkis küsimus?

Võta ühendust ja leiame parima lahenduse!

Kontakt
9H8V+G7 Viljandi, Viljandi County, Estonia